Televisie via de satelliet kun je zien als een soort omroepdienst, waarbij televisiesignalen binnenkomen via een ontvanger. De ontvanger is meestal een schotel / schotelantenne. De signalen worden doorgestuurd naar een satelliet en vervolgens elektronisch aangepast.

Heirbink legt de installaties vakkundig voor u aan.